Luft

HVEM ER VI?

Anne Cathrine Vogt Anne Cathrine Vogt
Cand. jur. 1971
Erfaring fra domstol, stat og kommune
Advokatvirksomhet fra 1982

 

Brit Engebakken Brit Engebakken
Cand. jur. 1979
Erfaring fra domstol, stat og kommune
Advokatvirksomhet fra 1987

 

Elisabeth Hagen Elisabeth Hagen
Cand. jur. 1983
Erfaring fra stat, politi og domstol
Advokatvirksomhet fra 1988